Thích Nhất Hạnh

About

Thích Nhất Hạnh (; Vietnamese: [tʰǐk ɲɜ̌t hɐ̂ʔɲ] ( listen); born as Nguyễn Xuân Bảo on October 11, 1926) is a Vietnamese Buddhist monk and peace activist.

from Wikipedia

Quotes from Thích Nhất Hạnh